Ontvanger gekozen!

ingevoerd op 30-04-2017

Naar aanleiding van mijn recente oproep heb ik mooie verhalen mogen lezen van bevlogen leerkrachten. Het meest werd ik geraakt door het verhaal van Anita die in Alkmaar werkt op een basisschool. Anita geeft les aan een groep 7, die weinig goede ervaringen heeft opgedaan met kringgesprekken. Het is zo lastig voor de kinderen, dat alle energie van Anita nu wordt besteed aan het orde houden. Ze zou graag met de groep willen werken aan het vergroten van de mondelinge taalvaardigheid, waarbij de uitdaging ook ligt in de grote niveauverschillen tussen de kinderen.

We gaan binnenkort samen aan de slag met verschillende organisatievormen voor leergesprekken én met leerkrachtvaardigheden die hieraan bijdragen. Ik heb er zin in!